Hemsöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: -12,4°C, Lufttemp: -13,2°C, Relativ luftfuktighet: 83,5%, Vind: 0,5 m/s Norr (max 1,5 m/s)
Tid Från Till Info
02:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
03:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
04:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
05:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
05:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
06:00 Strinningen Hemsö
06:20 Strinningen Hemsö
06:40 Strinningen Hemsö
07:00 Strinningen Hemsö