Hemsöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Lufttemp: 21,3°C, Relativ luftfuktighet: 81,4%, Vind: 3,7 m/s Öst (max 6,5 m/s)
Tid Från Till Info
20:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
20:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
21:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
21:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
22:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
22:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
23:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
23:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
00:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - turen kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65