Hemsöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: -3,1°C, Lufttemp: 1,4°C, Relativ luftfuktighet: 98,7%, Vind: 1,4 m/s Sydöst (max 3,5 m/s)
Tid Från Till Info
07:20 Strinningen Hemsö
07:40 Strinningen Hemsö
08:00 Strinningen Hemsö
08:30 Strinningen Hemsö
09:00 Strinningen Hemsö
09:30 Strinningen Hemsö
10:00 Strinningen Hemsö
10:30 Strinningen Hemsö
11:00 Strinningen Hemsö