Hemsöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 0,6°C, Lufttemp: -0,3°C, Relativ luftfuktighet: 88,3%, Vind: 2,6 m/s Öst (max 4,4 m/s)
Tid Från Till Info
14:00 Strinningen Hemsö
14:30 Strinningen Hemsö
15:00 Strinningen Hemsö
15:20 Strinningen Hemsö
15:40 Strinningen Hemsö
16:00 Strinningen Hemsö
16:30 Strinningen Hemsö Inga dubbleringsturer
17:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
17:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
18:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
18:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
19:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
19:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
20:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
20:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
21:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
21:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
22:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.