Holmöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: -5,7°C, Lufttemp: -7,6°C, Relativ luftfuktighet: 86,3%, Vind: 3,9 m/s Norr (max 7,1 m/s)
Tid Från Till Info
07:00 Norrfjärden Holmön Kallelse - ring 070-346 48 19 senast 60 minuter före avgång Norrfjärden, 120 minuter före avgång Holmön.
08:00 Holmön Norrfjärden Kallelse - ring 070-346 48 19 senast 60 minuter före avgång Norrfjärden, 120 minuter före avgång Holmön.
09:00 Norrfjärden Holmön
10:00 Holmön Norrfjärden
16:00 Norrfjärden Holmön
17:00 Holmön Norrfjärden
18:00 Norrfjärden Holmön Kallelse - ring 070-346 48 19 senast 60 minuter före avgång Norrfjärden, 120 minuter före avgång Holmön.
19:00 Holmön Norrfjärden Kallelse - ring 070-346 48 19 senast 60 minuter före avgång Norrfjärden, 120 minuter före avgång Holmön.
08:00 Norrfjärden Holmön Kallelse - ring 070-346 48 19 senast 60 minuter före avgång Norrfjärden, 120 minuter före avgång Holmön.