Nordöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 2,4°C, Lufttemp: 3,5°C, Relativ luftfuktighet: 96,7%, Vind: 1,2 m/s Norr (max 2,2 m/s)
Tid Från Till Info
06:35 Hyppeln Burö
06:40 Hyppeln Rörö
06:50 Burö Knippla
06:55 Rörö Hyppeln
06:59 Knippla Burö
07:05 Hyppeln Burö
07:08 Burö Hyppeln
07:20 Hyppeln Rörö
07:25 Burö Knippla