Nordöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 5,7°C, Lufttemp: 5,3°C, Relativ luftfuktighet: 97,3%, Vind: 6,3 m/s Norr (max 11,8 m/s)
Tid Från Till Info
22:15 Hyppeln Knippla
22:30 Knippla Burö
22:48 Burö Knippla
22:55 Knippla Hyppeln
23:05 Hyppeln Rörö
23:15 Rörö Burö
23:40 Burö Knippla Går om passagerare finns
23:45 Knippla Hyppeln Går på kallelse, vilket sker till telefonsvarare på 031-961 771 före 23:00 samma kväll, natt.
23:55 Hyppeln Rörö Går på kallelse, vilket sker till telefonsvarare på 031-961 771 före 23:00 samma kväll, natt.