Hönöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 31,5°C, Lufttemp: 19,8°C, Relativ luftfuktighet: 73,5%, Vind: 5 m/s Sydöst (max 8,8 m/s)
Tid Från Till Info
19:40 Lilla Varholmen Hönö
19:40 Hönö Lilla Varholmen
20:00 Hönö Lilla Varholmen
20:00 Lilla Varholmen Hönö
20:20 Hönö Lilla Varholmen
20:20 Lilla Varholmen Hönö
20:40 Lilla Varholmen Hönö
20:40 Hönö Lilla Varholmen
21:00 Hönö Lilla Varholmen