Hönöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 3,2°C, Lufttemp: 2,9°C, Relativ luftfuktighet: 98,8%, Vind: 0,8 m/s Sydöst (max 2,7 m/s)
Tid Från Till Info
22:50 Hönö Lilla Varholmen
23:10 Lilla Varholmen Hönö
23:50 Hönö Lilla Varholmen
00:10 Lilla Varholmen Hönö
00:25 Hönö Lilla Varholmen
00:40 Lilla Varholmen Hönö
00:50 Hönö Lilla Varholmen
01:10 Lilla Varholmen Hönö
01:50 Hönö Lilla Varholmen