Hönöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 39,3°C, Lufttemp: 20,5°C, Relativ luftfuktighet: 32,9%, Vind: 4,4 m/s Norr (max 9,7 m/s)
Tid Från Till Info
12:25 Lilla Varholmen Hönö
12:35 Hönö Lilla Varholmen
12:40 Lilla Varholmen Hönö Buss
12:50 Hönö Lilla Varholmen
12:55 Lilla Varholmen Hönö
13:05 Hönö Lilla Varholmen
13:10 Lilla Varholmen Hönö
13:20 Hönö Lilla Varholmen
13:25 Lilla Varholmen Hönö