Hönöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: 2,7°C, Lufttemp: 4,5°C, Relativ luftfuktighet: 96%, Vind: 0,7 m/s Öst (max 2,4 m/s)
Tid Från Till Info
06:55 Lilla Varholmen Hönö
07:00 Hönö Lilla Varholmen Buss
07:05 Lilla Varholmen Hönö
07:10 Hönö Lilla Varholmen Buss
07:15 Lilla Varholmen Hönö
07:20 Hönö Lilla Varholmen Buss
07:25 Lilla Varholmen Hönö
07:30 Hönö Lilla Varholmen
07:35 Lilla Varholmen Hönö Buss