Hönöleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: -9,3°C, Lufttemp: -12°C, Relativ luftfuktighet: 91,6%, Vind: 0,4 m/s Norr (max 1,4 m/s)
Tid Från Till Info
03:50 Hönö Lilla Varholmen
04:10 Lilla Varholmen Hönö
04:50 Hönö Lilla Varholmen
05:10 Lilla Varholmen Hönö
05:50 Hönö Lilla Varholmen
06:10 Lilla Varholmen Hönö
06:50 Hönö Lilla Varholmen
07:10 Lilla Varholmen Hönö
07:20 Hönö Lilla Varholmen