Björköleden

Regnprognos: Ingen nederbörd, Vägtemp: -8,4°C, Lufttemp: -10°C, Relativ luftfuktighet: 94,4%, Vind: 0 m/s Nordöst (max 0 m/s)
Tid Från Till Info
05:00 Björkö Lilla Varholmen Kallelsetur - turen kallas 10 - 5 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
05:10 Lilla Varholmen Björkö Kallelsetur - turen kallas 10 - 5 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65
06:00 Björkö Lilla Varholmen
06:10 Lilla Varholmen Björkö
07:00 Björkö Lilla Varholmen
07:10 Lilla Varholmen Björkö
07:30 Björkö Lilla Varholmen
07:40 Lilla Varholmen Björkö
08:00 Björkö Lilla Varholmen