Gräsöleden

Regnprognos: Okänd nederbördstyp, Vägtemp: 6,9°C, Lufttemp: 6,4°C, Relativ luftfuktighet: 90,1%, Vind: 2,6 m/s Norr (max 5,6 m/s)
Tid Från Till Info
15:00 Öregrund Gräsö
15:30 Öregrund Gräsö
16:00 Öregrund Gräsö
16:20 Öregrund Gräsö
16:40 Öregrund Gräsö
17:05 Öregrund Gräsö
17:30 Öregrund Gräsö
18:00 Öregrund Gräsö
18:30 Öregrund Gräsö
19:00 Öregrund Gräsö
19:30 Öregrund Gräsö
20:00 Öregrund Gräsö
20:45 Öregrund Gräsö
21:30 Öregrund Gräsö
22:00 Öregrund Gräsö
22:45 Öregrund Gräsö
23:30 Öregrund Gräsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse
00:30 Öregrund Gräsö Kallelsetur, turen körs endast efter kallelse